Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου

Ημέρα του ΟΗΕ για την Συνεργασία των Χωρών του Νότου: Καθιερώθηκε το 2003 έχοντας ως στόχο την απεξάρτηση των αναπτυσσόμενων κρατών της Αφρικής, της Νοτίου Αμερικής και της Ασίας από τις ανεπτυγμένες χώρες.

0 views0 comments

Recent Posts

See All