Κυριακή, 13 Ιουνίου

1920, Το ταχυδρομείο των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοινώνει ότι απαγορεύεται η αποστολή παιδιών μέσω ταχυδρομείου. Τα παιδιά “ταχυδρομούνταν” από τους γονείς τους για σκοπούς ταξιδιού εφόσον ήταν φθηνότερο σε σχέση με άλλα μέσα ταξιδιού.


0 views0 comments

Recent Posts

See All