Κυριακή, 20 Ιουνίου

1944. Ιδρύεται η αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA).

0 views0 comments

Recent Posts

See All