Κυριακή, 29 Αυγούστου

1959, Ανακαλύπτονται τα τείχη και οι πύλες των Μυκηνών κατά τις τελευταίες ανασκαφές.

0 views0 comments

Recent Posts

See All