Πέμπτη, 1η Ιουλίου

2002 - Τίθεται σε ισχύ το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (International Criminal Court- ICC) με έδρα την Χάγη της Ολλανδίας. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι αρμόδιο για την ποινική δίωξη προσώπων για το έγκλημα της γενοκτονίας, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου.

0 views0 comments

Recent Posts

See All