Πέμπτη, 17 Ιουνίου

1885. Το Αγαλμα της Ελευθερίας φθάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικάνους.

0 views0 comments

Recent Posts

See All