Παρασκευή 17, Σεπτεμβρίου

1960: Η Κύπρος γίνεται το 99ο μέλος του ΟΗΕ.

0 views0 comments

Recent Posts

See All