Παρασκευή, 9 Απριλίου

1860.Ο Γάλλος εφευρέτης Édouard-Léon Scott de Martinville (1817-1879) καταγράφει την παλαιότερη ηχογράφηση ανθρώπινης φωνής, χρησιμοποιώντας μια συσκευή γνωστή ως ‘φωνογράφος’. Ο φωνογράφος αποτελεί εφεύρεση του ιδίου και χρονολογείται στον Μάρτιο του 1857.



0 views0 comments

Recent Posts

See All