Σάββατο, 12 Ιουνίου

1897, Ο Κάρλ Ελσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον πολυσουγιά, που αργότερα θα μετονομαστεί “ελβετικός”.


Recent Posts

See All