Σάββατο, 19 Ιουνίου

1843. Ο Καρλ Μαρξ έρχεται εις γάμου κοινωνία με την αριστοκρατικής καταγωγής Τζένη φον Βεστπάλεν.

0 views0 comments

Recent Posts

See All