Σάββατο, 24 Ιουλίου

1534 - Ο Jacques Cartier, Γάλλος θαλασσοπόρος ανακαλύπτει τον Καναδά.

1 view0 comments

Recent Posts

See All