Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου

2006, Το Λουξεμβούργο γίνεται η πρώτη χώρα που ολοκληρώνει την κίνηση για αποκλειστικές ψηφιακές μεταδόσεις στην τηλεόραση.

0 views0 comments

Recent Posts

See All