Τετάρτη, 21 Ιουλίου

1904, Μετά από 13 χρόνια εργασιών, ολοκληρώνεται ο 4.607 μιλίων Υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος.

0 views0 comments

Recent Posts

See All