Τρίτη, 11 Μαΐου

Παρίσι, 1310. Πενήντα-τέσσερα μέλη του Τάγματος των Ναϊτών εκτελούνται στην πυρά ως αιρετικοί. Οι διωγμοί κατά των Ναϊτών διήρκεσαν από το 1307 μέχρι και το 1314.Recent Posts

See All