Τρίτη, 15 Ιουνίου

1215, Υπογράφεται από τον Ιωάννη τον Ακτήμων η πρώτη εμβρυακή μορφή διακήρυξη ανθρωπίνων, τη Μάγκνα Κάρτα.


Recent Posts

See All