Τρίτη, 22 Ιουνίου

1662. Εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος “προπαγάνδα” στην εγκύκλιο του Πάπα Γρηγόριου ΙΕ για την διάδοση της πίστεως (De Propaganda Fide).


0 views0 comments

Recent Posts

See All