Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου

2005, Πραγματοποιούνται οι πρώτες προεδρικές εκλογές στην Αίγυπτο.

0 views0 comments

Recent Posts

See All