Που τα αυκά-αυκά πουλώ τα, στο πούρι-πούρι-πούρι, τζιαί στην αυγοπαραγωγή. Vasilico Eggs (vid)

Updated: May 29

Η οικογένεια του Χρίστου έκαμεν την γνωστή έκφραση "Αυκά-Αυκά πουλώ τα", επιχείρηση. 🐣


Ο Χρίστος, έπιασεν το νόημα του "πούρι πούρι πούρι", τζιαί ανέπτυξε το σε σημείο που οι κότες στο Vasilico Eggs εν 2 φορές παραπάνω που τους κατοίκους των γύρω χωριών. 🐥


Μια πολύ ενδιαφέρον συνέντευξη με τον Χρίστο Σάββα, Οικονομικό Διευθυντή και Υπεύθυνο Ανάπτυξης, στην εταιρεία Vasilico Eggs.
Επιμέλεια: Locale Creative Hub


Χορηγός: Emphasys Centre


Βίντεο: Kyriakos Georgiou


Μοντάζ: We Film CY

538 views0 comments