CODESKILLS4ROBOTICS: Εισαγωγή ψηφιακών δεξιοτήτων Προγραμματισμού και Ρομποτικής


O προγραμματισμός αποτελεί απαραίτητη ψηφιακή δεξιότητα στις μέρες μας, αφού μέσα από τον προγραμματισμό αναδεικνύεται η σημασία πολλών άλλων δεξιοτήτων που συμβάλουν με τη σειρά τους στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, αλλά και καταστούν κάθε νέο πιο ανταγωνιστικό στην εξεύρεση εργασίας.


Σήμερα, οι μαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον προγραμματισμό μέσω της Ρομποτικής. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές επεξεργάζονται επίσης θέματα που εμπίπτουν στο φάσμα της Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM) και προάγουν έτσι τις δεξιότητες STEM οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες εργασιακούς τομείς. Παράλληλα προωθούν κι άλλες σημαντικές δεξιότητες όπως η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η ομαδικότητα, η ηγετική ικανότητα, καθώς και η δημιουργικότητα.
Τι είναι το CODESKILLS4ROBOTICS;

Με γνώμονα την παροχή ελκυστικών ευκαιριών για εισαγωγή των μαθητών στον «κόσμο της ρομποτικής και του προγραμματισμού» το Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο «Emphasys Centre» συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Προγράμμα «CODESKILLS4ROBOTICS: Promoting Coding & STEM Skills through Robotics: Supporting Primary Schools to Develop Inclusive Digital Strategies for All» (2018-1-EL01-KA201-047823).


Το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα, εμπνευστής του οποίου ήταν το Εκπαιδευτικό Κέντρο «Emphasys Centre», εγκρίθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ο όποιος είναι ο Εθνικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus+ στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα συντονίζει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ στην Ελλάδα. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ελλάδα), ο Σύνδεσμος Σχολείων Hälsinglands Utbildningsförbund (Σουηδία) και ο Ευρωπαϊκό Οργανισμός Lifelong Learning Platform (Βέλγιο).Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘CODESKILLS4ROBOTICS’ προωθεί τον ψηφιακό αλφαβητισμό, τον προγραμματισμό, καθώς και τις δεξιότητες STEM μέσα από τη διδασκαλία της Ρομποτικής, σε μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη των σχολικών μονάδων στην ανάπτυξη ψηφιακών στρατηγικών που να διασφαλίζουν την πρόσβαση όλων ανεξαιρέτως των μαθητών/τριων σε ευκαιρίες απόκτησης τέτοιων δεξιοτήτων και κατά συνέπειας της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης στον σχολικό χώρο.


Στο πλαίσιο του έργου, η κοινοπραξία έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος σε σχολεία/εκπαιδευτικά κέντρα στην Ελλάδα, Κύπρο και Σουηδία, μέσα από συνεργασίες που αναπτύχθηκαν μεταξύ των σχολείων και διαφόρων τοπικών φορέων. Η εθελοντική εμπλοκή εκπαιδευτικών και επαγγελματιών Πληροφορικής αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο για την υλοποίηση του προγράμματος, αφού οι επαγγελματίες αυτοί λειτούργησαν ως καθοδηγητές και μέντορες στη σύσταση και στη λειτουργία CODESKILLS4ROBOTICS CLUBS στα σχολεία/εκπαιδευτικά κέντρα.


Πριν από την πιλοτική εφαρμογή, είχε διοργανωθεί σειρά σεμιναρίων με στόχο την ενημέρωση, επιμόρφωση και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης ώστε να αποκτήσουν τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες προγραμματισμού και ρομποτικής.
Τι περιλαμβάνει το CODESKILLS4ROBOTICS;


Το διδακτικό υλικό περιλαμβάνει προγραμματισμό για βασικές και προχωρημένες κινήσεις, προγραμματισμό και χρήση αισθητήρων φωτός, χρωμάτων και ήχου, χρήση γραναζιών καθώς και έννοιες Πληροφορικής όπως μεταβλητές και επανάληψη κώδικα (Loops). Ακολούθως οι συμμετέχοντες δοκίμασαν τις γνώσεις τους επιλύοντας διάφορα προβλήματα σε σενάρια με θεματολογία το διάστημα, την μυθολογία, την ανακύκλωση και την μουσική.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος όπου μπορούσαν να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό υλικό. Επιπλέον μέσω της πλατφόρμας αυτής ο εκπαιδευτικός είχε την ευκαιρία να επιβλέπει την πρόοδο των μαθητών.


Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι ψηφιακές δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές/μαθήτριες αξιολογήθηκαν και επικυρώθηκαν με την μέθοδο Open Badges ώστε να υπάρχει προβολή και ενθάρρυνση της προσπάθειας των μαθητών.


Τελικός στόχος της κοινοπραξίας του προγράμματος είναι η υποστήριξη άλλων σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για τον σχεδιασμό της δικής τους στρατηγικής/σχέδιο δράσης DIGITALSKILLS@SCHOOL και την υλοποίηση του προγράμματος CODESKILLS4ROBOTICS.Πού μπορείτε να βρείτε το υλικό που έχει δημιουργηθεί;

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα μαζί με όλο το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό και μπορείτε να την βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://codeskills4robotics.iit.demokritos.gr/ καθώς και σαν εφαρμογή στο κινητό (Android) μέσω του play store αναζητώντας τη λέξη κλειδί: “codeskills4robotics”


Πώς μπορείτε να γίνετε κι εσείς CODESKILLS4ROBOTICS AMBASSADOR;

Εάν θέλετε να στηρίξετε την προσπάθεια της κοινοπραξίας CODESKILLS4ROBOTICS, μπορείτε να το κάνετε πατώντας ένα από τους ακόλουθους συνδέσμους και να διεκδικήσετε το δικό σαν AMBASSADOR BADGE!


Πού μπορείτε να βρείτε άλλες πληροφορίες;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα μας http://codeskills4robotics.eu/, να εγγραφείτε δωρεάν στην διαδικτυακή μας πλατφόρμα http://codeskills4robotics.iit.demokritos.gr/ και να μας ακολουθήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για συνεχή ενημέρωση https://www.facebook.com/codeskills4robotics

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο Emphasys Centre και τις δράσεις του, μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα https://emphasyscentre.com/ και να μας ακολουθήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για συνεχή ενημέρωση