DIGITAL@YOUTH WORK: Αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων


Ένα καινοτόμο πρόγραμμα με στόχο την βελτίωση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων των νέων, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.


Η ψηφιακή οικονομία αλλάζει συνεχώς και επηρεάζει όλο και περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι άνθρωποι, αλλά και το είδος των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην εργασία. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 40% των εργοδοτών δυσκολεύονται να βρουν άτομα με τις κατάλληλες δεξιότητες για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας, γιατί οι νέοι δεν λαμβάνουν την απαραίτητη προετοιμασία μέσα από την εκπαίδευση και την κατάρτιση που προηγείται.


Μέχρι τώρα, στο πλαίσιο της τυπικής μάθησης οι ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας - ICT) εφαρμόζονταν μόνο για την χρήση υπολογιστών (επεξεργασία κειμένου ή πλοήγηση στο Διαδίκτυο). Στις μέρες μας, υπάρχει ξεκάθαρα η ανάγκη για να εκπαιδευτούν οι νέοι σε προχωρημένα θέματα που αφορούν την επιστήμη των υπολογιστών και πιο συγκεκριμένα, να μάθουν πώς να προγραμματίζουν και να δημιουργούν τα δικά τους προγράμματα. Η ψηφιοποίηση αποτελεί πλέον μεγάλο κομμάτι της ζωής μας και συνεπώς οι δεξιότητες των νέων πρέπει πλέον να επικαιροποιηθούν. Οι Λειτουργοί Νεολαίας διαδραματίζουν βασικό ρόλο όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων και μπορούν να συμβάλλουν στην απόκτηση τους με δημιουργικό τρόπο .Τι είναι το DIGITAL@YOUTH WORK;

Το DIGITAL@YOUTHWORK (2018-3-DE04-KA205-017182) είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ που στοχεύει στη δημιουργία ποιοτικών μαθησιακών ευκαιριών για τους νέους, προσφέροντας τους τη δυνατότητα για απόκτηση εξειδικευμένων ψηφιακών δεξιοτήτων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της ψηφιακής οικονομίας, ώστε να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις θέσεις εργασίας. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 24 μηνών και συμμετέχουν έξι οργανισμοί από πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Το πρόγραμμα προωθεί την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων εξειδικευμένης τεχνολογίας, όπως αναφέρεται στις πρόσφατες εκθέσεις της ΕΕ (Ψηφιακό σχέδιο δράσης 2018, Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων 2017, Ανανεωμένες βασικές ικανότητες 2018), με σκοπό να γεφυρώσει το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των νέων και της αγοράς εργασίας.


Το πρόγραμμα D@YW συντονίζεται από τον μη-κερδοσκοπικό οργανισμό Plattform e.V (Γερμανία), και υλοποιείται με την βοήθεια του Εκπαιδευτικού Κέντρου Emphasys Centre (Κύπρος), του Ευρωπαϊκού Δικτύου Dlearn (Ιταλία), του MKO Culture Goes Europe (Γερμανία), του MKO Open Europe (Ισπανία) και του Lancaster & Morecambe College (Ηνωμένο Βασίλειο).

Τι περιλαμβάνει το DIGITAL@YOUTH WORK;

Στο πλαίσιο του προγράμματος έχει δημιουργηθεί μια εκπαιδευτική εργαλειοθήκη ή αλλιώς ένα εκπαιδευτικό πακέτο για την ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση μαθημάτων για την απόκτηση προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων στην εργασία των νέων. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει θέματα όπως προγραμματισμός, σχεδιασμός ιστοσελίδων και πολυμέσων. Όλο το υλικό είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα DIGITAL@YOUTH WORK. Εκτός από το εκπαιδευτικό υλικό, η ηλεκτρονική πλατφόρμα περιλαμβάνει μια συλλογή από ηλεκτρονικά εργαλεία και πόρους για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών/εθελοντών καθώς και μια διαδικτυακή κοινότητα για καθοδήγηση, υποστήριξη και ανταλλαγή καλών πρακτικών.


Πού μπορείτε να βρείτε το υλικό που έχει δημιουργηθεί;

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα μαζί με όλο το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό και μπορείτε να την βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://digital-youthwork.4learning.eu/

Πώς μπορείτε να στηρίξετε το DIGITAL@YOUTH WORK;

Εάν πιστεύετε ότι:

  • η απόκτηση προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων (high tech) είναι δικαίωμα των νέων

  • οι νέοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες ευκαιρίες για την αναβάθμιση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων

και θέλετε να στηρίξετε το πρόγραμμα DIGITAL@YOUTH WORK, τότε μπορείτε να υπογράψτε αυτή την αίτηση: http://chng.it/czbLZGRxΠού μπορείτε να βρείτε άλλες πληροφορίες;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα μας http://digital-youth.work/ , να εγγραφείτε δωρεάν στην διαδικτυακή μας πλατφόρμα http://digital-youthwork.4learning.eu/ και να μας ακολουθήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για συνεχή ενημέρωση https://www.facebook.com/Upgrading.DYW/


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο Emphasys Centre και τις δράσεις του, μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα https://emphasyscentre.com/ και να μας ακολουθήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για συνεχή ενημέρωση https://www.facebook.com/emphasyscentre.


23 views0 comments