Κοινωνική Επιχειρηματικότητα - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ESEN

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα καινοτόμο τρόπο συμμετοχής στον επιχειρηματικό τομέα, αφού συμβάλλει στην προώθηση της κοινωνικής οικονομίας μέσω των οικονομικών και κοινωνικών αξιών που την ορίζουν.


Ο νόμος για την δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων στην Κύπρο έχει θεσπιστεί τον Δεκέμβριο του 2020. Το νομοθετικό πλαίσιο πλέον, δίνει την ευκαιρία σε ορισμένες νομικές οντότητες να εγγραφούν ως κοινωνικές επιχειρήσεις οι οποίες θα επιδιώκουν το συλλογικό όφελος και την επίλυση διαφόρων κοινωνικών προβλημάτων.


Η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ ‘ESEN: "European Social Economy Network", έχει ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2019. Το εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο Emphasys Centre πρωτοπορεί ως συμμετέχοντας κυπριακός οργανισμός στην προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω της παροχής ενός εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο θα αναπτύσσει τις δεξιότητες των νέων κοινωνικών επιχειρηματιών ώστε να μπορούν να διοικούν μια κοινωνική επιχείρηση.


Στόχος του προγράμματος είναι, να παρέχει ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης και αναβάθμισης των λειτουργών που εμπλέκονται σε κοινωνικές επιχειρήσεις, καθώς και ευκαιριών δικτύωσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρουν.


Στα πλαίσια του προγράμματος ESEN προτείνεται ο σχεδιασμός μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας με στόχο την παροχή ευκαιριών επαγγελματικής επιμόρφωσης των ενδιαφερόμενων σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κοινωνικής Καινοτομίας, Μάρκετινγκ στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, Εξεύρεσης Πόρων και Ανθρώπινου Δυναμικού.


Η καινοτομία του προγράμματος απορρέει στην δημιουργία μιας πλατφόρμας η οποία θα διασυνδέει τις νεοφυείς κοινωνικές επιχειρήσεις και τους κοινωνικούς επιχειρηματίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.


Η κοινοπραξία αποτελείται από έξι οργανισμούς οι οποίοι εδρεύουν σε πέντε διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες:

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας https://esen.ios.edu.pl/en/


Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για την εξέλιξη του προγράμματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας www.emphasyscentre.com ή των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης.3 views0 comments