Φυσικό περιβάλλον και οικολογική ισορροπία

Μέσα στις άμεσες προτεραιότητες των ανθρώπων πρέπει να είναι η προστασία του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος, εξασφαλίζοντας την οικολογική ισορροπία με σεβασμό προς τις πολιτιστικές αξίες, η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής γνώσης και συνείδησης, η διενέργεια και υποστήριξη οικολογικών δραστηριοτήτων, η ενθάρρυνση ενεργειών και δράσεων που υλοποιούν γενικούς οικολογικούς στόχους και η επίδραση στις αποφάσεις που αφορούν τον τόπο, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την οικολογική ισορροπία γενικότερα.Σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα, ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού της γης ζει σε αστικά κέντρα και είναι πλέον αναμφισβήτητη ανάγκη η αναβάθμιση της ζωής στην πόλη και η επαφή των κατοίκων της με τη φύση. Έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς διάφορες προτάσεις και λύσεις σε σχέση με την καθημερινή ποιότητα ζωής στην πόλη, όμως είναι πλέον καιρός για άμεσες δράσεις.

Κύριο μέλημά μας θα είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εμπλοκή των κατοίκων σε αυτές τις δράσεις διότι η συμμετοχή των δημοτών είναι καταλυτικός παράγοντας για την επιτυχία, κάτι το οποίο είναι και αποδεδειγμένο σύμφωνα με διάφορες μελέτες που έχουν γίνει στο εξωτερικό.


Η διαμόρφωση χώρων πρασίνου σε περιοχές και σημεία όπου δεν έχει γίνει η κατάλληλη επέμβαση είναι μια από τις εισηγήσεις μας. Η συνεργασία με τους κατοίκους είναι το κλειδί σε αυτή την περίπτωση.


To πράσινο προσφέρει σκιά, απορροφά ρύπους και CO2 αλλά και μειώνει τον θόρυβο κάτι που είναι άμεσα αναγκαίο στο μεγαλύτερο μέρος μιας πόλης.


Η πρόταση περιλαμβάνει την αισθητική αναβάθμιση της χώρας, μέσω των φυτεύσεων. Έτσι γίνεται απόκρυψη χώρων στάθμευσης και δημιουργούνται ενδιαφέρουσες οπτικές διαδρομές μέσω πρασίνου, αλλά και αυξάνεται το ποσοστό του αστικού πρασίνου, κάτι που είναι απόλυτα αναγκαίο σε μια πολυσύχναστη πόλη.


Επίσης, ο σχεδιασμός των αστικών δρόμων με γνώμονα την αειφορία και την ποιοτική αναβάθμιση για τους πεζούς είναι ένα πολύ σημαντικό αντικείμενο.

Ο σχεδιασμός των δρόμων πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να δίνεται προτεραιότητα στους πεζούς και τα ποδήλατα. Κύρια μέτρα για την επίτευξη των παραπάνω σε επίπεδο σχεδιασμού είναι η χρήση υπερυψωμένων ραμπών και στηθαίων και η δημιουργία κόμβων κυκλοφορίας (roundabouts) με στόχο την μείωση της ταχύτητας των οχημάτων, η μείωση του πλάτους του δρόμου εγκαθιστώντας φαρδύτερα πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομους και χώρους πρασίνου, η αναγκαστική κίνηση των οχημάτων σε διακοπτόμενη ευθεία πορεία και τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης. Ένα μέτρο που εφαρμόζεται κατά κόρον στο εξωτερικό με πολύ ευεργετικά αποτελέσματα. Πρέπει να αντιληφθούμε, επίσης, πως οι δρόμοι στις κατοικημένες περιοχές μιας πόλης δεν είναι ούτε αυτοκινητόδρομοι, ούτε πίστες ταχύτητας.Γράφει ο Άθως Αγαπητός

22 views0 comments