6,8 τρισ. δολάρια θα επενδύσει ο πλανήτης σε ψηφιακές τεχνολογίες έως το 2023

Σε καταλύτη για την επίτευξη της – λεγόμενης – νέας κανονικότητας στην post-Covid εποχή, εξελίσσεται η ψηφιακή τεχνολογία. Η ραγδαία ψηφιοποίηση της καθημερινότητας έχει ήδη γίνει ορατή από το ξέσπασμα της πανδημίας και μετά και αναμένεται να επιταχυνθεί τα επόμενα χρόνια.


Οι επενδύσεις σε τεχνολογίες που επιτρέπουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε $6,8 τρισ. παγκοσμίως, έως το 2023. Επιχειρήσεις, πολίτες και κυβερνήσεις θα συνεχίσουν να αυξάνουν το επόμενο διάστημα τις επενδύσεις τους στις ψηφιακές τεχνολογίες, αναζητώντας ένα ασφαλές διαβατήριο για…επιβίωση στον νέο ψηφιοποιημένο κόσμο.


Μάλιστα, οι άμεσες επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό εκτιμάται ότι θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 15,5% παγκοσμίως, μεταξύ 2020 και 2023. Αντίθετα, οι επενδύσεις στην αγορά ΤΠΕ, που δεν σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, θα μειωθούν κατά -1,4% την ίδια περίοδο.


Οι επιχειρηματικές προκλήσεις, που ανέδειξε η πανδημία του COVID-19, προεξοφλούν ότι η παγκόσμια οικονομία θα παραμείνει σταθερά προσανατολισμένη στην πορεία προς το ψηφιακό της μέλλον. Δεν είναι τυχαίο ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της IDC, το 65% του παγκόσμιου ΑΕΠ θα παράγεται ψηφιακά έως το 2022.


Το ποσοστό αυτό, αν και είναι υψηλό, κάθε άλλο παρά υπερβολικό αναδεικνύεται, με το δεδομένο ότι τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και οι τελικοί χρήστες, συνεχίζουν να επενδύουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ώστε να ανταπεξέλθουν στις υφιστάμενες απαιτήσεις, αλλά και σε αυτές που τώρα δημιουργούνται.Γράφει ο Αλέξανδρος Εμμανουηλίδης

4 views0 comments